Skip to content
Sluiten:
Vraag nu jouw energielabel aan >
Vraag nu jouw energielabel aan >

Wat heeft Enven te bieden?
Bekijk onze diensten!

Particulier

Sinds 2015 moet een woning bij verkoop of verhuur een definitief en geldig energielabel hebben. Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig jouw huis is. Aan de hand van het label wordt duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.

Meer over onze particulieren diensten

Zakelijk

Ben je eigenaar van zakelijk vastgoed? En wil je het pand verkopen of verhuren? Dan heb je een energielabel nodig. Sinds 2008 is het verplicht om bij verhuur, verkoop en oplevering van utiliteitspanden een geldig energielabel te hebben. 

Meer over onze zakelijke diensten

Wet- en regelgeving

Begin 2015 heeft de rijksoverheid alle woningeigenaren geïnformeerd over het voorlopige energielabel van hun woning. Het energielabel voor woningen is een instrument dat bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord. Ook voldoet Nederland met het label aan de Europese regelgeving en draagt het bij aan de Europese klimaatdoelen. Tegelijkertijd is woningeigenaren aangegeven dat bij verkoop of verhuur van de woning het voorlopige energielabel tot een definitief label gemaakt dient te worden.

Sinds 2008 geldt de wettelijke verplichting bij de verhuur, verkoop en oplevering van utiliteitspanden tot het hebben van een geldig energielabel. Onder utiliteitsgebouwen  vallen: onderwijsgebouwen, kantoren, winkelpanden, sportgebouwen, horeca en logiesgebouwen, openbare gebouwen en gezondheidszorginstellingen.

Zowel het label voor woningen (EP-W) als voor utiliteitsgebouwen (EP-U) is 10 jaar geldig. De controle op energie labels is in Nederland in handen van het ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). Voor beide labels geldt dat als dit ontbreekt er een boete gegeven worden die kan oplopen van enkele honderden euro’s (EP-W) tot enkele duizenden euro’s (EP-U).

Ingaande 21 december 2020 mag Enven het BRL-9500-U en BRL-9500-W voeren.

Bekijk ons certificaat

Verduurzamingsadvies

Het Enven verduurzamingsadvies laat u gedetailleerd zien welke mogelijkheden er zijn voor uw woning of bedrijfspand. Welke energiebesparende maatregelen kunnen er voor uw woning van toepassing zijn? Wat is het kostenplaatje hiervan en wat zijn uiteindelijk de opbrengsten? Onze adviseur kan u hier uitgebreid over informeren na een inspectie van uw woning. Niet iedere mogelijk te treffen maatregel is altijd haalbaar of zinvol kijkend naar de situatie van uw woning. Wat is wel haalbaar en zinvol?

Vanaf 2023 dienen kantoren groter dan 100 m2 minimaal energielabel C te hebben. Hoe kan u aan deze wettelijke verplichting voldoen? Dit vraagt om maatwerk, hetgeen Enven u kan leveren. Wij onderzoeken wat voor uw bedrijfsgebouw de beste route is.

Welke maatregelen zijn voor uw gebouw financieel gezien het meest interessant? Hoe verlaagt u de energierekening? Hoe wordt uw gebouw zo duurzaam mogelijk? De Enven-adviseur is in de beantwoording van dit soort vragen zeer ervaren.

Verduurzamingsadvies aanvragen

EPA-W en EPA-U

EP-W (EnergiePrestaties Advies Woningen)   

Sinds 2015 moet een woning bij verkoop of verhuur een definitief en geldig energielabel hebben. Alle woningen hebben vanuit de overheid een voorlopig energielabel toegekend gekregen op basis van openbare gegevens. Uw woning kan mogelijk veel energiezuiniger zijn dan toegekend doordat u uw huis energiezuiniger heeft gemaakt.

Vanaf 1 januari 2021 wordt het energielabel woningen bepaald op basis van NTA 8800, een nieuwe rekenmethode. Een woningeigenaar moet voor de aanvraag van een energielabel een energie-adviseur inhuren. Tot 1 januari 2021 kon een woningeigenaar nog zelf een energielabel aanvragen. In beide gevallen kan de Enven-adviseur u van dienst zijn.

EP-U (EnergiePrestatie Advies Utiliteit).

Sinds 2008 is het verplicht om bij verhuur, verkoop en oplevering van utiliteitspanden een geldig energielabel te hebben. Een EP-U adviseur van Enven kan het energielabel van uw zakelijke vastgoed vaststellen. Het label laat naast de huidige energieprestatie van het gebouw alle mogelijke energiebesparende maatregelen zien om een groener label te krijgen.

Energielabel aanvragen

Anderen waren jou al voor

Spreek een adviseur om

Jouw mogelijkheden te bespreken

Ik wil contact opnemen