Skip to content
Sluiten:
Snel energielabel aanvragen >
Snel energielabel aanvragen >

Neem contact met ons op

Contactgegevens

Kantoor Rotterdam
K.P. van der Mandelelaan 100
3062 MB, Rotterdam

Kantoor Tilburg
Spoorlaan 350
5038 CC, Tilburg

085-8000422

info@enven.nl

Openingstijden

Maandag 09:00 - 17:00
Dinsdag 09:00 - 17:00
Woensdag 09:00 - 17:00
Donderdag 09:00 - 17:00
Vrijdag 09:00 - 17:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

 

Neem hier contact met ons op

FAQ

Wat is een energielabel?

Het energielabel geeft aan of de woning veel of weinig energie verbruikt (de EnergiePrestatie genoemd). De minst zuinige woningen krijgen een G-label, de zuinigste A++++.

Op het energielabel staat ook advies over welke energiebesparende maatregelen er voor de woning mogelijk zijn om het label te verbeteren. Plaatsing van zonnepanelen en isolatie (vloer, dak, ramen) zijn voorbeelden hiervan.

Wanneer is een energielabel nodig?

Een energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen, appartementen en (veel) utiliteitsgebouwen. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld een beschermd monument of een fabriekshal.

Het definitief energielabel is verplicht bij verkoop en de verkoper is verantwoordelijk voor het verzorgen van het label. Bij de overdracht van de woning / het gebouw bij de notaris wordt dit gecheckt.

Is het label er niet, dan kan de overheid een boete opleggen.

Waar wordt naar gekeken bij het opnemen van het energielabel?

Bouwjaar, woningtype, oppervlakte van de woning en onderstaande kenmerken van de woning zijn hierbij bepalend:

–  isolatie van de gevel, het dak, de vloer
–  soort beglazing (enkel, dubbel, HR ++, triple)
–  wijze van ventileren
–  soort verwarming (HR-ketel, warmtepomp)
–  aparte voorziening voor warm water naast de cv-ketel (keuken, badkamer)
–  aanwezigheid van zonnepanelen, zonneboiler 

De Enven-adviseur zal bovenstaande kenmerken tijdens het bezoek langs lopen.
Het bij de hand hebben van documentatie hierover (tekeningen, facturen) helpt de adviseur bij het sneller kunnen vaststellen van het label.

Wanneer tellen zonnepanelen mee in de EnergiePrestatieberekening?

Als zonnepanelen zijn aangesloten volgens de opnameprotocollen van ISSO 75.1 / 82.1 achter de energiemeter van de woning of het gebouw worden zij meegeteld voor de vaststelling van het energielabel.

Daarbij is het niet van belang wiens eigendom de panelen zijn.

Hoe gaat het verkrijgen van een energielabel in zijn werk?

Het energielabel wordt in 5 stappen vastgesteld:

  1. Maak een afspraak via www.enven.nl of bel naar 085-8000422
  2. De energieadviseur komt bij u langs om de kenmerken van uw huis vast te stellen. Het bezoek duurt 1 tot 2 uur. Een en ander is afhankelijk van hoe snel alles duidelijk is (zorgt u voor de aanwezigheid van alle bekende informatie?)
  3. Met de opgenomen kenmerken berekent de adviseur hoeveel energie er nodig is voor verwarming, warm water, ventilatie en koeling van de woning en hoeveel van deze energie uit hernieuwbare bronnen komt (zoals de wind en zon). Met die berekening stelt de Enven-adviseur het label vast en registreert deze in de database EP-online.
  4. U ontvangt van de Enven-adviseur een digitaal een pdf-document met het label.
  5. Het label is 10 jaar geldig. Op Zoek je energielabel is het geregistreerde label terug te vinden, samen met de datum tot wanneer het label geldig is.
Waaraan moet een energieadviseur voldoen om een energielavel te mogen bepalen?

Vanaf 1 januari 2021 moet gewerkt worden volgens de nieuwe BRL-9500 certificaateisen en ISSO-publicaties 75.1 / 82.1. Hiervoor moet de adviseur met goed gevolg geschoold zijn.

Alle Enven-adviseurs voldoen volledig aan alle gestelde eisen voor het mogen bepalen van een energielabel. Enven is als bedrijf gecertificeerd en staat vermeld in het EP-register.

Hoeveel tijd neemt de woningopname door een vakbekwaam energieadviseur in beslag?

In circa 80% van de gevallen zal de Enven-adviseur tussen de 1 en 2 uur bezig zijn met de woningopname.

Afhankelijk van het type woning neemt de woningopname meer of minder tijd in beslag.

Waar kan ik zien of ik een geldig geregistreerd energielabel heb?

Uw energielabel kunt u opzoeken op Zoek je energielabel. Bij het resultaat staat vermeld hoe lang het label nog geldig is. Voorlopige energielabels worden sinds 2021 niet meer getoond.

Heeft uw huis nog geen energielabel? Bekijk op onze site: www.enven.nl hoe een label aan te vragen.

Wat heeft het nieuwe energielabel voor voordelen? Doordat er vanaf 1 januari 2021 een nieuwe bepalingsmethode is voor de energiezuinigheid van een gebouw is een online bepaling niet meer mogelijk. Een energieadviseur komt de woning / het gebouw bekijken en heeft zo beter inzicht in de energiezuinigheid van het pand. U als klant weet daardoor beter hoe zo nodig uw pand energie zuiniger te maken. De Enven-adviseur is u hierbij van dienst. De markt speelt ook in op de ontwikkelingen door bijvoorbeeld (financieel) aantrekkelijke producten voor verduurzaming te ontwikkelen.
Waar moet ik op letten met het kopen van het huis?

Vraag de verkoper of de verkoopmakelaar naar het aanwezige energielabel. Als koper heeft u hier recht op. Het energielabel geeft informatie over het comfort van de woning en over de hoogte van de energiekosten. Een huis met een groen energielabel (A++++, B, C) is comfortabel en zal een lagere energierekening hebben dan een huis met een rood label (G). Op de langere termijn kan het verschil tussen een vergelijkbaar huis met een A of een G-label duizenden euro’s schelen op de energierekening.

Koop bewust:
– een duurder maar energiezuiniger huis kan dus uiteindelijk goedkoper zijn dan een goedkoper maar energie-onzuinig huis
– een grote woning verbruikt meer energie dan een kleine woning
– woningen van na 2006 hebben bijna altijd minimaal een label A!

Wat kan Enven voor u betekenen bij het kopen van een huis?

Een ouder huis is veelal energie-onzuinig terwijl het wel het huis van uw dromen kan zijn, toch? Daar een ouder huis vaak verbouwd gaat worden, kan dit aangegrepen worden om het huis meteen energiezuiniger te maken.

De Enven-adviseur kan middels een maatwerkadvies met u meedenken om de mogelijkheden, de kosten en de besparingen duidelijk te krijgen.

De kosten van energiebesparende maatregelen kunnen veelal meegefinancierd worden in de hypotheek. Ook kunt u energiebesparende maatregelen financieren middels een lening uit het Energiebespaarfonds en/ of subsidie van de overheid.
Lees hierover meer op de site van Milieucentraal :  financiering energiebesparing.

Flat of appartement verkopen?

Individueel kan voor het eigen appartement een energielabel worden aangevraagd, goedkoper is het om via de VVE (Vereniging Van Eigenaren) voor alle appartementen tegelijk of met een aantal vergelijkbare appartementen een energielabel aan te vragen. Een en ander is uiteraard afhankelijk van de wens of noodzaak tot het vaststellen van een label.

De Enven-adviseur heeft bij meer aanvragen uit één appartementengebouw veelal minder tijd per woning nodig, hetgeen financieel voordeliger kan zijn.

Ik ben het niet eens met mijn energielabel. Wat kan ik doen?

Als eigenaar van de woning:
Neem allereerst contact op met de energieadviseur die het label heeft vastgesteld om uit te leggen waarom u het er niet mee eens bent. Mogelijk wil deze wijzigingen aanbrengen of nog een keer komen kijken in de woning.

Komt u er samen niet uit? Kijk op het energielabel naar de naam van de certificaathouder en neem hiermee contact op.
Is het probleem dan nog niet opgelost neemt u dan contact op met de certificerende instelling die de certificaathouder controleert. Ook  deze instelling staat op het energielabel genoemd.

Als huurder van de woning:
Neem contact op met uw verhuurder zodat deze contact kan opnemen met de certificaathouder. Onderneemt in uw ogen uw verhuurder geen of te weinig actie?

Start dan een procedure bij de Huurcommissie.

Welke utiliteitsgebouwen zijn energielabel plichtig?

Een energielabel is verplicht voor de gebouwen met de volgende gebruiksfuncties:
– winkels (supermarkten, warenhuizen) en showrooms van garages
– sporthallen, stadions, zwembaden
– kantoor-en bedrijfsgebouwen
– onderwijsgebouwen
– gebouwen met een publieke functies zoals stadhuizen, bibliotheken, vergadercentra
– ziekenhuizen, verpleeg-en verzorgingshuizen
– horeca- en logiesgebouwen zoals hotels, pensions, cafés, restaurants.

 Gebouwen waar geen energielabel voor nodig is:
– alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2
– gebouwen voor religieuze activiteiten zoals kerken, synagoges, moskeeën
– recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar worden gebruikt en met een verwacht energieverbruik < 25 % van het energieverbruik bij permanent gebruik
– tijdelijke bouwwerken zoals noodwinkels, bouwketen, noodlokalen
– beschermde monumenten (volgens Monumentenwet 1988 of volgens provinciale of gemeentelijke monumentenverordering).

Is voor industriële gebouwen een energielabel nu wel of niet verplicht?

Voor gebouwen of gebouwdelen die alleen een industriefunctie hebben is een energielabel niet verplicht.

Is er echter naast de industriefunctie ook een andere gebruiksfunctie in het gebouw dan is een label verplicht als het gebruiksoppervlak van dit (andere gebruiksfunctie) deel groter is dan 50 m2.

Als voorbeeld: een industriehal met een kantoor erin van 40 m2 is niet energielabelplichtig, een industriegebouw met daarin kantoor en/of onderwijsruimte van 55 m2 is wel energielabelplichtig. Heeft u twijfel? Neem contact op met Enven voor het antwoord.

Tot welke gebruiksfunctie wordt welke ruimte gerekend?

Onderstaande tabel geeft per gebruiksfunctie voorbeelden van veel voorkomende ruimten weer.

Gebruiksfuncties

Toelichting (lijst is niet uitputtend)

Bijeenkomstfunctie
(zonder alcoholgebruik)

Vergaderruimte, bijeenkomstruimte in een kerk / wijkgebouw, cursusruimte, bioscoop/theater/schouwburgzaal, museumzaal, kinderverblijf in crèche of kinderdagverblijf, tribune sportgebouw, aula in school, expositieruimte, bibliotheekruimte, ruimte voor kaart- en bordspelen

Bijeenkomstfunctie (met alcoholgebruik, voldoen aan besluit eisen inrichtingen Drank-en Horecawet)

Theater/schouwburgfoyer, café, eetzaal restaurant, kantine sportclub, dansruimte discotheek, speelruimte casino

Celfunctie

Gevangenis– of politiecel, kamer in tehuis voor dwangmatige verpleging, cel op een station

Gezondheidszorgfunctie (klinisch)

Ruimte met bedgebonden patiënten in een ziekenhuis, verpleeghuis, psychiatrische inrichting, gezinsvervangend tehuis voor verstandelijk gehandicapten

Gezondheidszorgfunctie (niet-klinisch)

Ruimte voor de behandeling van niet-bedgebonden  patiënten in een ziekenhuis, verpleeghuis, psychiatrische inrichting, medisch centrum, gezinsvervangend tehuis voor verstandelijk gehandicapten, polikliniek, praktijkruimte huisarts/tandarts/ fysiotherapeut/dierenarts, dierenkliniek, operatiekamer, ruimten in woonzorgcomplex, ruimten in verzorginghuis (ook woongedeelte)

Industriefunctie
(Let op ! ruimtes met industriefunctie zijn niet verplicht tot E-label bij oplevering, verkoop, verhuur)

Werkplaats, magazijn van een fabriek, opslagruimte in pakhuis, stal, opslagloods, tuinbouwkas, koelcel, muziekstudio, grootkeuken (restaurant, instelling), werkplaats in bijvoorbeeld brandweerkazerne

Kantoorfunctie

Kantoorruimte in gebouwen zoals bankgebouw, administratiekantoor, bedrijfsverzamelgebouw, gemeentehuis, school, kantoor aan huis / aan winkel, politiebureau/brandweerkazerne, advocatenkantoor

Logiesfuncties (zijnde een logiesgebouw)

Slaapverblijven in hotels, motels, pensions of asielcentra, slaapruimtes in  opvangcentrum voor tijdelijk verblijf van mensen, slaapverblijven brandweer- kazerne

Logiesfuncties (niet zijnde een logiesgebouw)
(Let op ! wordt beschouwd als woning en dus energielabel verplicht!)

Ruimtes in zomerhuisje/vakantiehuisje

Onderwijsfuncties

Klaslokaal schoolgebouw, collegezaal universiteit, zalen projectonderwijs, leraren/docentenkamers

Sportfunctie

Zwemzaal zwembad, gymnastieklokaal, sportruimte sporthal / fitnessruimte, bowlingdeel bij bowlingbaan, biljartzaal, kleed/doucheruimte, tennishal, squashbaan, baan  indoorkarting, manege, overdekte wielerbaan, overdekte jeu de boulesbaan, raquetbalbaan, bokszaal, schietbaan, overdekte rolschaatsbaan

Winkelfunctie

Alle winkelruimtes in een winkel of winkelcentrum (ook kantoorachtige functie zoals reisbureau of makelaarskantoor in een winkelcentrum), winkeldeel in supermarkt, pedicure, reisbureau, bordeel, kapsalon, apotheek, stationsloket, verkoop tankstation, showrooms

Overige gebruiksfuncties

Trafohuisje, telefooncel, parkeergarage, tuinbouwkas bij woning (niet beroepsmatig), sanitair gebouw op een camping, wachtlokaal passagiers station, bushokje

Kan ik mijn afspraak annuleren?

U kunt uw afspraak voor de opname van het energielabel annuleren tot 14 dagen na de aanvraag. Indien de afspraak gepland staat binnen dit termijn van 14 dagen hanteren wij een termijn van 72 uur voor de afspraak dag waarin u kosteloos uw afspraak kan annuleren.

Is de opname reeds uitgevoerd is het niet mogelijk om de opdracht te annuleren. Het annuleren van uw afspraak kunt u doen door telefonisch contact op te nemen met onze planning, hiervoor belt u 085-8000422. Of via email naar planning@enven.nl, vermeld hierbij duidelijk uw naam en het adres welke de afspraak betreft.

Anderen waren jou al voor